Brown & Sharpe Europe Dial Test Indicators

599-7023-3: 0.008″ Range, 0.0001″ Graduation, 0-4-0 Reading, Horizontal Type
599-7023-6: 0.008″ Range, 0.0001″ Graduation, 0-4-0 Reading, Horizontal Type
599-7031-3: 0.030″ Range, 0.0005″ Graduation, 0-15-0 Reading, Horizontal Type
599-7031-5: 0.030″ Range, 0.0005″ Graduation, 0-15-0 Reading, Horizontal Type bk face
599-7031-6: 0.030″ Range, 0.0005″ Graduation, 0-15-0 Reading, Horizontal Type
599-7031-13: 0.8 mm Range, 0.01 mm Graduation, 0-10-0 Reading, Horizontal Type
599-7031-14: 0.8 mm Range, 0.01 mm Graduation, 0-10-0 Reading, Horizontal Type
599-7033-3: 0.008″ Range, 0.00005″ Graduation, 0-4-0 Reading, Horizontal Type
599-7033-5: 0.008″ Range, 0.00005″ Graduation, 0-4-0 Reading, Horizontal Type bk face
599-7033-13: 0.2 mm Range, 0.002 mm Graduation, 0-10-0 Reading, Horizontal Type
599-7035-5: 0.020″ Range, 0.0005″ Graduation, 0-10-0 Reading, Horizontal Type

Dial Test Indicators by Brown & Sharpe

Weight1 lbs
Dimensions6 × 6 × 6 in
Dial Test Indicators

599-7023-3: 0.008" Range, 0.0001" Graduation, 0-4-0 Reading, Horizontal Type, 599-7023-6: 0.008" Range, 0.0001" Graduation, 0-4-0 Reading, Horizontal Type, 599-7031-3: 0.030" Range, 0.0005" Graduation, 0-15-0 Reading, Horizontal Type, 599-7031-5: 0.030" Range, 0.0005" Graduation, 0-15-0 Reading, Horizontal Type bk face, 599-7031-6: 0.030" Range, 0.0005" Graduation, 0-15-0 Reading, Horizontal Type, 599-7031-13: 0.8 mm Range, 0.01 mm Graduation, 0-10-0 Reading, Horizontal Type, 599-7031-14: 0.8 mm Range, 0.01 mm Graduation, 0-10-0 Reading, Horizontal Type, 599-7033-3: 0.008" Range, 0.00005" Graduation, 0-4-0 Reading, Horizontal Type, 599-7033-5: 0.008" Range, 0.00005" Graduation, 0-4-0 Reading, Horizontal Type bk face, 599-7033-13: 0.2 mm Range, 0.002 mm Graduation, 0-10-0 Reading, Horizontal Type, 599-7035-5: 0.020" Range, 0.0005" Graduation, 0-10-0 Reading, Horizontal Type

Scroll to Top
Scroll to Top